Tisk na zakázku

Jednou z velkých výhod technologie tisku, kterou používáme, jsou zajímavé náklady na výtisk jednoho obtisku.  Tyto náklady jsou naprosto stejné, jestli se tiskne pouze a jen tento jeden obtisk, nebo více kusů.

Pokud chcete mít zcela unikátní model nebo marking a chybí Vám pouze obtisky na jeho dokončení, obraťte se na nás.

Nabízíme možnost tisku obtisků na zakázku.

Co je nutno pro úspěšný tisk Vašich obtisků dodržet? Není toho mnoho:
  1. Podklad pro tisk musí být v elektronické podobě, ideálně nakresleny ve vektorové grafice.
  2. Barvy musí být v barevném modelu CMYK.

Proč tyto podmínky?

Grafika
Výsledný obtisk, tištěný z předlohy ve vektorové grafice, má ostré ohraničení. Při tisku z rastru není ohraničení barev tak ostré, navíc se může na výsledném obtisku objevit viditelný rastr. To ovšem neznamená, že není možné tisknout i z rastru v dobré kvalitě. Jsou situace, kdy naopak je ideální mít předlohu právě v rastru.

Barevný model CMYK
Technologii, kterou používáme, je založena na tomto barevném modelu.Pokud se pro předlohu použije jiný model (např. RGB), nejsme schopni zaručit věrnost barev. 


Možná Vám vše vypadá příliš složitě, ale ne ní tomu tak. Než se pustíte do kreslení svého prvního obtisky, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme. Pokud si přece jenom sami na nakreslení podkladu netroufáte, nevadí, nakreslíme ho za Vás. 


A ještě jedna poznámka k barvám a jejich věrnosti. Nevěřte svému monitoru. Málo kdo z nás má přesně barevně zkalibrovaný monitor!!!