Technologie tisku

Pro výrobu obtisků používáme technologii digitálního tisku na speciální tiskárně. Jsme schopni tisknout od černé přes celou paletu barev až po bílou

Jako každá technologie. i tato má svoje výhody a nevýhody.

Mezi výhody patří:
  • Jemný a velmi přesný soutisk.
  • Náklady na tisk každého jednoho obtisku jsou naprosto stejné, ať se tiskne jeden obtisk nebo větší množství. Tuto výhodu lze velmi dobře využít při individuálním kusovém tisku obtisků na zakázku - viz: Tisk na zakázku.
  • Plynulý přechod barev bez nutnosti ostrého ohraničení.
  • Barvy při tisku nejsou vrstveny, tvoří pouze jednu tenkou vrstvu na lakové ploše.
Mezi (relativní) nevýhody patří:
  • Bílá barva musí být tištěna na zvláštním obtisku. Pokud tedy předloha obtisku obsahuje mimo ostatní barvy o bílou, musí se finální obtisk na model složit ze dvou obtisků - obtisku s bílou barvou a obtisku s ostatními barvami. Barvy při tisku ovšem nejsou vrstveny a je používán velmi tenký podkladový lak. 
  • Obtisky jsou tištěny na celolakový papír. Před vlastní aplikaci je nutno je vystřihnout.
  • V některých odstínech, kde nepřevládá jedna "CMYKová" barva, se může stát, že je pod lupou viditelný jemný rastr.